413562_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
413562_tabell
statistikk
2020-06-03T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
false

Arealbruk og arealressurser1. januar 2020

Innhold