Utsatt publisering

Kommende publisering er utsatt fra 1. februar 2024 til 4. april 2024

Materialstrømsregnskap

Oppdatert: 21. desember 2022

Neste oppdatering: 4. april 2024

Naturressurser tatt ut
Naturressurser tatt ut
2021
328 032
1000 tonn
Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn
Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn
201620202021Endring i prosent
2016 - 2021
Uttak av naturressurser317 482323 387328 0323
Biomasse14 29614 57816 35914
Metallmalm (råmalm)2 3142 1912 255-3
Ikke-metalliske mineraler95 939102 856100 9295
Fossilt brensel/energibærere204 933203 762208 4892
Import39 66544 66345 36714
Biomasse og biomasseprodukter7 5388 2768 73516
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet9 2249 3019 7045
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet6 4846 6026 7564
Fossilt brensel, rå og behandlet12 71516 12315 62923
Andre produkter3 5233 5083 7426
Avfall importert for sluttbehandling181853801343
Eksport229 108240 499252 22410
Biomasse og biomasseprodukter9 76710 12510 94012
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet7 3537 4288 0009
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet30 10535 77236 10320
Fossilt brensel, rå og behandlet175 401181 142191 1019
Andre produkter4 8954 0204 380-11
Avfall eksportert for sluttbehandling1 5872 0121 7007
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Materialstrømsregnskap

4. april 2024

425 Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Statistikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Årlig

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Data fra alle interne og eksterne aktører blir lagret som filer i operativsystemet UNIX. Alle filene er lagret som SAS-språkfiler.

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Statistikken brukes til internasjonal rapportering blant annet EU, OECD.
Tall brukes av Eurostat til å publisere årlig ressursproduktivitet i Europa.

Eurostat, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner og personer som jobber med miljøøkonomi og naturressurser og media er hovedbrukerne av statistikk.

Ikke relevant

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

Mineralressurser:

https://www.dirmin.no/aktuelt/harde-fakta-mineralstatistikk-2018-er-publisert

EW-MFA-modulen krever årlig obligatorisk rapportering til Eurostat om utvinning av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile brensler) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg importeres og eksporteres produkter (grovt fordelt på materialtype) og avfall for sluttdisponering. Data som ligger til grunn for rapportering er samlet fra kilder i SSB og med eksterne aktører.

Sammensetningen av data for rapportering inkluderer årstall fra primærstatistikk, energistatistikk, utenrikshandel i nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk og mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin).

Data sammenstilling, regnskapsregler og klassifisering av EW-MFA følger europeiske standardsystemer nevnt i EW-MFA veiledning (compilation guide, 2013) og System of Environmental-Economic Accounting Central framework (SEEA, 2012).

Ikke relevant

Statistikken inkluderer bare aggregerte tall, og følger SSBs regler for konfidensialitet.

Statistikken inneholder tall siden 1990, bortsett fra data for alle typer metalliske og ikke-metalliske mineraler. Tall for metallmalm og ikke-metalliske mineraler er tilgjengelig fra 2006. I tillegg følger statistikken europeisk standardsystem, som gjør tallene sammenlignbare også på europeisk nivå.

Kvaliteten er avhengig av kildestatistikken. Selv om registrene som tallene hentes fra har høy kvalitet, kan noen dekningsfeil oppstå på grunn av sen oppdatering og klassifiseringsfeil.

Bruk av estimater i stedet for faktiske tall representerer en annen kilde til usikkerhet. Det kan også oppstå feil under dataoverføring og revisjon. Det kan være usikkerhet rundt hvor sluttforbruket finner sted.

Ikke relevant

Kontakt