Artikler om farlig avfall

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Mindre eksport av farlig avfall Artikkel 8. desember

    I 2021 eksporterte Norge nærmere 330 tusen tonn farlig avfall til utlandet for behandling. Dette utgjør en reduksjon på nærmere 10 prosent sammenlignet med året før.

2021

  1. 17,3 kilo farlig avfall per person Artikkel 9. desember

    Det er estimert at cirka 93 tusen tonn farlig avfall levert til godkjent behandling stammer fra husholdningene. Fordelt utover landets innbyggere, tilsvarer det cirka 17,3 kilo farlig avfall per person.