Artikler om avfallsregnskapet

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Økning i avfallsmengden i 2022 Artikkel 8. desember

    Den totale avfallsmengden i 2022 er på 12,1 millioner tonn, en økning på fire prosent fra 2021. Avfallsmengden i bygge- og anleggsnæringen har økt mest, mens det er en betydelig nedgang i avfall fra husholdningene.

2022

  1. Ingen endring i avfallsmengden i 2021 Artikkel 8. desember

    Den totale avfallsmengden i 2021 er på 11,6 millioner tonn, og ligger på samme nivå som i 2020. Avfallsmengden i tjenesteytende næringer har økt mest, mens nedgangen er størst i bygg- og anleggsnæringen.

2021

  1. Avfallsmengdene redusert i 2020 Artikkel 8. desember

    I 2020 har det vært en nedgang i de totale avfallsmengdene på 5 prosent sammenlignet med 2019. Denne nedgangen kommer hovedsakelig av en stor nedgang i avfall fra tjenesteytende næringer.