Artikler om avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Mindre avfall behandla i Noreg Artikkel 9. oktober

    I 2022 blei det behandla 7,4 millioner tonn avfall ved Norske avfallsanlegg. Det er 400 000 tonn mindre enn året før.

2022

  1. Meir avfall behandla i Noreg Artikkel 6. oktober

    I 2021 blei det behandla 7,8 millionar tonn avfall ved Norske avfallsanlegg. Det er ein auke på nesten 200 000 tonn frå året før.

2021

  1. Meir kompostering av avfall Artikkel 6. oktober

    Totalt blei det behandla 7,6 millionar tonn avfall ved avfallsanlegg i Noreg i 2020. Mengda kompostert avfall auka med 32 prosent frå 166 000 tonn i 2019 til 219 000 tonn i 2020. På same tid minka mengda av avfall som har blitt behandla ved biogassanlegg med 10 prosent.