Artikler om avfallshåndtering ved avfallsanlegg

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Meir kompostering av avfall Artikkel 6. oktober

    Totalt blei det behandla 7,6 millionar tonn avfall ved avfallsanlegg i Noreg i 2020. Mengda kompostert avfall auka med 32 prosent frå 166 000 tonn i 2019 til 219 000 tonn i 2020. På same tid minka mengda av avfall som har blitt behandla ved biogassanlegg med 10 prosent.