Publisert Tittel Åpne
6. oktober 2020 Mer avfall til biogassproduksjon Artikkel
22. oktober 2019 Mindre avfall deponert Artikkel
25. september 2018 Mest biologisk avfall blir til biogass Artikkel
6. februar 2013 Avfallsforbrenning øker fortsatt Artikkel