Publisert Tittel Åpne
22. oktober 2019 Mindre avfall deponert Artikkel
25. september 2018 Mest biologisk avfall blir til biogass Artikkel
6. februar 2013 Avfallsforbrenning øker fortsatt Artikkel