Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser1 2
201420152016201720182019202020212022Prognoser
2023202420252026
Realøkonomi
Konsum i husholdninger mv2,12,71,12,21,41,0-6,25,16,2-1,10,12,43,8
Konsum i offentlig forvaltning2,72,42,31,90,61,1-0,53,61,12,62,11,82,1
Bruttoinvestering i fast realkapital-0,3-4,03,92,62,29,5-4,10,75,2-1,0-3,4-0,61,4
Utvinning og rørtransport-1,8-12,2-16,0-5,40,714,3-3,3-0,9-7,29,08,0-1,0-4,0
Bruttoinvestering Fastlands-Norge0,4-0,29,06,81,56,3-3,11,67,6-2,1-6,3-0,52,7
Næringer-0,7-2,812,69,23,110,3-5,33,217,13,9-6,7-4,8-1,0
Bolig-1,43,26,67,3-6,5-1,1-1,63,5-1,4-16,0-16,24,710,7
Offentlig forvaltning4,50,26,42,68,17,5-1,1-2,51,30,22,83,83,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 1,92,03,13,11,22,3-3,93,95,1-0,3-0,81,63,1
Eksport3,83,90,41,6-1,52,1-2,36,14,71,55,72,40,8
Eksport av tradisjonelle varer4,26,5-11,20,92,05,1-0,86,7-1,75,02,33,32,9
Eksport av råolje og naturgass3,01,35,45,2-4,6-2,910,50,21,3-1,97,71,8-1,6
Import2,21,91,91,81,45,3-9,91,812,31,90,21,73,2
Import av tradisjonelle varer2,12,7-1,43,52,86,2-2,75,43,1-2,3-0,41,93,8
Bruttonasjonalprodukt2,01,91,22,50,81,1-1,33,93,00,22,21,81,6
BNP Fastlands-Norge2,21,40,92,21,92,3-2,84,53,80,70,91,72,4
BNP Industri og bergverk2,7-4,4-4,1-0,11,62,1-5,75,6-0,50,50,64,02,1
BNP i løpende priser (milliarder kr)3 1623 1303 1163 3233 5773 5973 4624 3245 7055 0765 2975 4935 591
Arbeidsmarked
Utførte timeverk i Fastlands-Norge1,40,60,60,51,61,5-2,12,43,90,80,30,50,9
Sysselsatte personer1,00,40,31,11,61,6-1,51,13,91,30,10,00,3
Arbeidsstyrke4 0,71,50,2-0,21,41,00,41,21,41,30,10,20,5
Yrkesandel (nivå)4 70,771,070,469,770,270,570,472,172,672,872,472,372,4
Arbeidsledighetsrate (nivå)4 3,64,54,74,23,83,74,64,43,23,63,94,14,2
Priser og lønninger
Årslønn3,12,81,72,32,83,53,13,54,35,65,44,34,0
Konsumprisindeksen (KPI)2,02,13,61,82,72,21,33,55,85,64,52,52,0
KPI-JAE5 2,42,73,01,41,62,23,01,73,96,34,52,92,3
Eksportpris tradisjonelle varer2,72,64,54,75,10,1-3,512,629,3-0,80,50,30,7
Importpris tradisjonelle varer4,15,02,53,24,12,54,35,015,65,42,51,41,0
Boligpris2,76,17,05,01,42,54,310,55,2-0,6-2,2-0,63,4
Inntekter, renter og valuta
Husholdningenes disponible realinntekt2,45,3-1,62,00,92,01,14,1-3,4-2,00,84,03,8
Husholdningenes sparerate (nivå)7,89,86,96,65,97,112,913,84,84,15,46,76,5
Pengemarkedsrente (nivå)1,71,31,10,91,11,60,70,52,14,24,63,73,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 3,93,22,62,62,73,02,62,12,95,05,95,44,8
Realrente etter skatt (nivå)0,80,1-1,60,1-0,70,20,7-1,8-3,3-1,9-0,21,11,7
Importveid kronekurs (44 land)7 5,310,51,8-0,80,12,96,7-5,31,28,71,60,00,0
NOK per euro (nivå)8,358,959,299,339,609,8510,7210,1610,1011,4411,6811,6811,68
Utenriksøkonomi
Driftsbalansen (milliarder kr)8 374282163210320136385741 6808881 0141 060941
Driftsbalansen i prosent av BNP11,89,05,26,39,03,81,113,329,517,519,119,316,8
Utlandet
Eksportmarkedsindikator4,75,33,85,64,23,4-7,510,08,11,31,12,73,2
Konsumpris euro-området0,40,20,21,51,81,20,32,68,45,52,52,02,0
Pengemarkedsrente, euro (nivå)0,20,0-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,50,33,43,12,32,7
Råoljepris i dollar (nivå)9 100534555726443719982787572
Råoljepris i kroner (nivå)9 627431379452583564407609951868833802774
1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
2Enkelte tidsserier kan ha blitt revidert etter publiseringen av Konjunkturtendensene.
3Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
4AKU: bruddjusterte tall.
5KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
9Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Standardtegn i tabeller