363505
/natur-og-miljo/statistikker/materialstrom/aar
363505
statistikk
2018-12-19T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
materialstrom, Materialstrømsregnskap, uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)Miljøregnskap, Natur og miljø
true

Materialstrømsregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

365

millioner tonn naturressurser tatt ut i 2017

Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn.
201220162017Endring i prosent
2012 - 2017
Uttak av naturressurser313 981341 901365 08816
Biomasse13 26014 28414 4129
Metallmalm (råmalm)7 74411 16211 15744
Ikke-metalliske mineraler91 168105 432130 61843
Fossilt brensel/energibærere201 809211 023208 9014
 
Import38 96639 75443 17111
Biomasse og biomasseprodukter8 1377 6307 882-3
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 6069 2249 69313
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet6 1226 4826 5257
Fossilt brensel, rå og behandlet12 53712 71414 46915
Andre produkter3 2573 5233 89520
Avfall importert for sluttbehandling307181707130
 
Eksport218 955229 119245 11612
Biomasse og biomasseprodukter7 4619 77610 03635
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet9 2097 3557 388-20
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet26 47630 10632 11021
Fossilt brensel, rå og behandlet169 086175 400188 79012
Andre produkter5 2344 8954 924-6
Avfall eksportert for sluttbehandling1 4891 5871 86825

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Statitsikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Data for hele året publiseres ca et år etter telleperioden.

Internasjonal rapportering

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra NGU og Bergmesteren. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven

EØS-referanse

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

 

Datakilder og utvalg

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

 

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB