Artikler om frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Har innvandrere som deltar frivillig høyere tillit til samfunnsinstitusjoner? Artikkel 20. november

    Innvandrere som yter frivillig innsats deltar mer politisk, men har ikke høyere tillit til samfunnsinstitusjoner enn personer som ikke yter frivillig innsats. Det er variasjoner mellom frivillige fra ulike innvandrergrupper, og mellom innvandrere og øvrig befolkning.

2022

  1. Yngre har minst tillit til fremmede Artikkel 13. desember

    Politiet og rettsvesenet nyter høy tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse. De yngste har minst tillit til mennesker de ikke kjenner. Dem med høyest utdanning har mest tillit til myndigheter, nyhetsmedier og fremmende.