Artikler om frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Yngre har minst tillit til fremmede Artikkel 13. desember

    Politiet og rettsvesenet nyter høy tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse. De yngste har minst tillit til mennesker de ikke kjenner. Dem med høyest utdanning har mest tillit til myndigheter, nyhetsmedier og fremmende.