Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen (arkiv)

Utgaver av statistikken Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen publisert før 1. april 2017

Publisert Tittel Åpne
18. november 2020 Folk deltar mer politisk Artikkel
14. november 2017 Få aktive medlemmer i politiske partier Artikkel
13. november 2017 Mest frivillig arbeid for idrettslagene Artikkel