Artiklar om museum og samlingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2021

  1. Talet på besøkjande meir enn halvert Artikkel 31. mai

    I 2020 hadde dei norske musea samla sett 4,4 millionar enkeltbesøk og over 0,7 millionar gruppebesøk. Til saman 5,1 millionar besøk, og nær 2,4 millionar av desse var betalande besøkjande.