Arkiv

Tabell 1: Arkivbestand i arkivinstitusjoner, bibliotek og museum

Tabell 2: Tilgang til arkivmateriale

Tabell 3: Arkivbevarande insitusjoner. Bestand og digitalisering av papirdokument og ulike medium

Tabell 4: Arkivinstitusjoner. Besøk, formidling, årsverk og økonomitall

Tabell 5: Digitalarkivet. Tall på brukere, besøk, søk/nedlastinger. Millioner