KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 0834 (Telemark)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 41 998 46 239 46 655 47 223 50 908 31 654 33 186 35 098 36 594 40 714 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 25 690 26 896 28 102 30 124 31 793 25 690 26 896 28 102 30 124 31 793
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 461,8 465,7 454,7 464,6 441,0 385,1 379,1 387,7 388,7 424,4 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 320,3 328,1 338,4 344,2 352,7 320,3 328,1 338,4 344,2 352,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 40,5 41,0 39,4 38,2 39,5 32,6 33,2 32,9 33,1 33,5 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,6 34,6 34,2 35,1 35,8 33,6 34,6 34,2 35,1 35,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,7 78,4 82,1 82,9 81,2 77,2 77,9 77,9 78,0 76,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 79,2 79,5 79,6 79,8 80,4 79,2 79,5 79,6 79,8 80,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,51 0,51 0,47 0,50 0,47 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,53 0,54 0,56 0,57 .. 0,53 0,54 0,56 0,57 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 41,4 42,0 44,0 45,9 46,7 38,7 38,6 38,5 38,2 38,3 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 34,2 33,8 33,0 32,2 .. 34,2 33,8 33,0 32,2 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 49,6 50,7 47,7 43,1 44,5 39,0 39,1 39,7 24,3 39,9 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 44,6 44,9 45,1 45,2 .. 44,6 44,9 45,1 45,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,6 10,6 10,9 11,3 8,7 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 11,5 11,1 11,3 11,0 11,4 11,5 11,1 11,3 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 83,0 83,1 84,6 85,0 85,8 83,0 83,1 84,6 85,0 85,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 968 4 515 5 003 5 010 6 284 3 261 3 431 3 557 3 768 4 062 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 237 3 372 3 547 3 763 3 940 3 237 3 372 3 547 3 763 3 940
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,47 0,38 0,27 0,72 0,75 0,49 0,50 0,47 0,51 0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,66 0,70 0,52 0,52 0,53 0,66 0,70 0,52 0,52 0,53
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,94 2,05 2,01 1,39 1,77 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,58 0,60 0,58 0,53 0,56 0,58 0,60 0,58 0,53 0,56
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 9,1 9,2 9,8 9,5 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,5 4,7 4,6 4,9 4,9 4,5 4,7 4,6 4,9 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,5 16,9 22,1 17,7 18,0 13,8 14,3 15,3 15,8 17,0 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,5 11,7 12,0 12,2 11,5 11,5 11,7 12,0 12,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,4 15,3 15,9 15,8 14,4 10,2 10,5 11,1 10,9 11,4 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 9,4 9,2 9,6 9,5 9,6 9,4 9,2 9,6 9,5 9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 66,1 62,1 72,9 119,3 110,2 48,7 55,8 55,8 62,8 63,3 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 39,1 38,4 46,4 46,4 49,7 39,1 38,4 46,4 46,4 49,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 105,4 107,1 130,0 100,0 105,7 95,9 90,6 92,7 91,4 91,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 101,8 96,4 91,7 97,8 95,5 101,8 96,4 91,7 97,8 95,5
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt