KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 0834 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 13,6 13,2 12,9 13,4 15,2 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 0 191 231 247 336 369 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 202 209 217 199 201 202 209 217 199 201
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 11,40 11,40 11,35 11,56 10,80 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 226 247 233 256 228 103 8 875 87 85 109 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 98 96 85 101 103 98 96 85 101 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 423 422 437 475 703 545 43 665 588 634 710 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 480 477 506 590 605 480 477 506 590 605
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 0 0 252 123 10 151 163 176 199 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 142 144 159 170 179 142 144 159 170 179
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 114 145 153 177 176 120 9 964 130 148 168 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt