KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 0834 (Telemark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 108 103 114 123 123 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 28 31 33 33 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 26 26 27 27 26 26 26 27 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 64 67 66 61 61 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 58 56 58 63 46 58 56 58 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 477 1 479 1 388 1 092 5 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 848 999 981 1 107 1 001 848 999 981 1 107 1 001
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 509 13 580 10 781 10 670 11 796 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 23 18 7 6 6 26 33 19 19 16 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 25 26 27 27 31 25 26 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 22 9 9 11 11 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 81 103 37 33 42 81 103 37 33 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,3 9,4 5,9 5,4 6,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0

Kontakt