KOSTRA nøkkeltall

Vinje - 0834 (Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vinje Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 697 5 203 6 087 7 602 6 468 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 974 7 773 9 404 9 670 9 619 6 974 7 773 9 404 9 670 9 619
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,0 3,6 3,0 4,2 4,7 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,8 3,8 3,1 4,2 3,7 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 3,4 3,5 3,4 3,6 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 45 519 48 019 58 319 53 060 57 320 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 43 474 46 960 49 734 53 044 60 346 43 474 46 960 49 734 53 044 60 346
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 20 310 24 680 28 200 65 500 37 179 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 24 488 23 220 32 407 48 330 55 123 24 488 23 220 32 407 48 330 55 123
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 190 444 224 444 269 778 420 286 407 400 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 383 244 410 467 461 768 428 949 442 282 383 244 410 467 461 768 428 949 442 282
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 15,0 18,3 14,7 13,5 15,6 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,1 21,7 19,7 17,8 16,5 22,1 21,7 19,7 17,8 16,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 89 96 94 91 100 76 80 77 82 83 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 88 89 87 88 88 88 89 87 88 88

Kontakt