KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,7 2,1 1,7 5,8 5,1 4,1 1,6 0,2 0,9 3,6 2,6 1,5 0,0 1,3 3,7 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 4,9 3,3 4,3 3,7 6,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 0,2 0,4 0,2 0,2 2,6 1,6 0,6 -0,2 0,0 1,5 1,1 0,8 -0,2 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 2,0 1,5 2,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 25,4 22,5 18,9 26,2 29,1 25,0 24,1 23,0 18,8 20,2 16,7 17,0 17,2 20,3 21,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 22,3 19,7 19,5 20,5 21,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,2 27,2 .. 9,0 9,2 31,8 39,7 42,6 58,2 57,7 50,2 51,8 54,1 49,9 47,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 29,3 34,4 37,3 38,3 34,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 61,5 63,3 65,6 67,3 70,3 87,4 91,2 94,0 114,9 113,7 103,1 106,1 108,8 114,7 112,3 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 99,5 101,4 103,3 107,6 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 59 999 59 930 62 699 64 406 67 810 55 446 56 733 61 876 60 443 64 824 55 170 56 830 59 704 56 908 61 353 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 52 775 54 367 56 449 58 394 62 880
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,5 10,1 10,2 18,4 17,5 10,9 11,0 9,9 9,1 11,1 8,1 8,7 9,3 8,9 10,9 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 15,5 16,1 17,2 14,1 16,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,6 15,8 15,2 7,0 10,2 14,5 17,3 14,0 12,7 13,8 13,4 13,3 15,0 13,1 12,4 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 17,0 16,5 14,6 15,2 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 59,0 54,6 40,9 49,6 99,1 35,7 31,4 33,1 29,9 31,3 31,1 29,5 28,2 23,6 36,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 50,7 53,2 41,1 53,5 60,7

Kontakt