KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. 0 0 100 100 94 100 95 100 96 100 99 109 100 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 96 98 95 93 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 383 3 611 3 781 3 908 3 908 4 446 4 573 4 621 4 811 4 576 3 566 3 624 3 710 3 819 3 977 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 044 3 016 3 055 3 428 3 604
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,32 0,40 0,26 0,46 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,50 0,50 0,55 0,61 0,61
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 28,8 29,9 30,2 31,7 28,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,8 55,5 57,7 60,9 35,1 40,6 15,0 22,4 21,3 24,5 79,8

Kontakt