KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 250 1 950 2 000 2 060 2 060 2 584 2 595 2 761 2 900 2 887 2 633 2 684 2 710 2 795 2 686 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 2 505 2 525 2 583 2 641 2 824
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 35,6 39,5 44,7 44,2 42,1 38,9 40,2 39,2 43,3 42,1 37,9 38,6 39,9 39,8 50,0 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 41,7 42,8 43,2 45,2 39,3
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. 100 0 0 100 99 99 0 0 101 100 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 0 0 100 101 99
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. 0,0 0,0 0,0 485,7 479,6 461,7 480,7 477,1 432,8 433,6 430,8 457,4 502,0 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 418,6 412,5 404,4 412,8 447,6

Kontakt