KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 27 982 31 597 34 183 34 581 36 454 28 651 31 110 32 407 30 474 33 895 29 920 32 236 34 180 28 385 32 061 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 22 096 23 593 24 891 25 431 28 212
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 338,0 347,3 362,8 374,1 358,0 318,1 322,9 339,3 333,6 335,8 367,6 368,1 377,8 312,9 316,8 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 256,6 265,5 268,3 275,2 274,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 30,3 31,8 33,3 34,1 33,8 30,3 30,1 32,5 33,8 35,9 33,2 34,6 34,6 34,3 36,3 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 28,4 28,8 29,7 28,7 30,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,8 78,2 78,3 78,8 79,3 75,7 75,4 78,2 78,9 79,4 77,7 77,9 78,8 78,6 78,4 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 79,5 79,5 80,1 80,3 81,1
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,63 0,66 0,74 0,72 0,48 0,49 0,48 0,51 0,50 0,54 0,53 0,57 0,60 0,60 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,61 0,63 0,63 0,66 0,61
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,7 33,9 31,4 29,5 28,5 34,0 32,9 32,0 32,6 32,0 36,4 36,2 34,0 26,6 26,7 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 28,2 27,5 26,5 24,7 25,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 40,4 41,2 44,7 41,7 40,9 47,1 31,1 47,8 49,9 50,2 45,8 29,9 46,2 51,2 50,5 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 51,2 51,4 51,9 52,5 54,4
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 12,9 14,0 13,5 11,8 12,2 12,5 12,3 12,5 10,4 9,7 12,3 12,0 11,9 10,4 10,1 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 12,7 12,7 12,7 11,9 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 91,2 81,5 94,2 93,8 91,3 91,8 94,3 85,2 85,9 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 91,8 96,1 96,0 96,1 95,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 772 3 997 3 907 4 339 4 680 3 470 3 835 3 916 4 074 4 459 3 349 3 606 3 850 4 138 4 531 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 709 3 911 3 993 4 069 4 412
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 0,1 0,1 1,1 4,2 4,1 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 12,8 11,3 10,4 8,4 8,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,49 0,47 0,46 0,56 0,51 0,44 0,43 0,46 0,55 0,56 0,46 0,49 0,49 0,66 0,72 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,60 0,62 0,56 0,67 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 2,54 1,64 1,60 1,33 1,78 0,00 0,79 0,69 0,84 0,85 0,00 0,73 0,77 0,42 0,40 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,58 0,60 0,65 0,60 0,74
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 5,4 5,7 6,2 7,2 4,8 5,1 5,2 5,3 6,2 4,7 4,9 5,0 5,1 5,9 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 4,2 4,4 4,7 5,1 5,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,5 13,7 13,8 13,8 13,7 11,0 11,5 11,3 11,6 12,3 12,1 12,4 12,4 11,3 11,5 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 10,1 10,4 10,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,0 6,6 9,5 7,6 7,5 9,4 9,8 10,9 10,0 9,8 10,1 10,2 10,5 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 7,6 7,8 8,1 8,0 7,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 42,8 50,8 52,2 52,9 53,9 34,4 37,3 49,1 50,9 57,2 45,2 47,3 51,3 41,7 45,7 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 31,3 38,0 39,3 41,3 43,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 101,9 101,1 101,9 101,3 102,7 90,5 91,1 93,1 92,3 91,2 91,1 91,9 95,6 86,3 88,1 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 88,6 90,0 93,8 69,7 81,3
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt