KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,6 7,7 7,5 8,2 8,6 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,8 9,1 9,0 8,4 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 33 116 135 234 280 199 185 212 324 384 285 283 305 217 271 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 217 244 253 265 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,03 7,18 7,38 6,43 6,19 5,49 6,19 6,76 5,46 5,89 5,84 5,76 5,71 4,74 4,25 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 4,51 5,18 4,66 4,89 4,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 68 133 81 111 100 67 58 64 88 84 77 79 83 140 150 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 169 126 118 119 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 414 434 439 494 596 523 497 539 529 556 482 528 569 541 671 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 574 563 644 538 659
Herav utgifter til renhold (kr) kr 149 152 147 178 195 179 159 183 172 163 149 157 169 149 168 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 180 156 183 167 169
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 100 96 114 119 154 113 114 131 101 128 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt