KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vindafjord Kostragruppe 01 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 161 9 004 10 279 8 701 9 227 7 180 7 567 9 448 7 871 8 223 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,7 4,2 4,1 4,0 4,8 4,4 5,2 4,7 4,2 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 5,1 5,8 4,9 4,3 5,2 5,1 5,4 4,9 4,5 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,7 3,7 3,8 4,4 .. 4,4 4,5 4,9 4,2 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 62 889 59 673 76 877 70 217 85 480 54 010 58 396 56 243 58 854 66 710 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 89 574 77 950 78 438 60 620 88 936 27 663 35 526 35 381 37 711 41 758 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 387 545 513 694 605 212 549 250 581 400 328 434 364 084 408 014 453 387 449 472 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,1 16,8 18,5 17,3 17,0 23,2 21,4 20,8 18,1 17,4 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 54 24 55 97 87 79 81 88 88 86 85 85 87 94 88 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 7 600 8 269 9 449 8 093 8 584 6 648 7 016 8 682 7 297 7 632 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 3,9 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt