4389_1160
4389_1160
kostra
2023-02-09T09:39:00.000Z
no
kostra Vindafjord

KOSTRA nøkkeltall-siden legges ned i løpet av februar 2023. Du finner alle KOSTRA-tall fra denne siden: www.ssb.no/kostra

KOSTRA nøkkeltall

Vindafjord - 1160 (Rogaland)