KOSTRA nøkkeltall

Vikna - 5050 (Trøndelag)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vikna Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr . . . 31 977 36 979 31 654 33 186 35 098 36 594 40 597 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 . . . 25 405 26 732 . . . 25 405 26 732
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk . . . 402,7 421,7 385,1 379,1 387,7 388,7 424,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 . . . 284,2 287,7 . . . 284,2 287,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 25,0 26,8 32,6 33,2 32,9 33,1 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 . . . 28,5 29,0 . . . 28,5 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent . . . 74,4 76,2 74,7 76,1 76,1 76,4 76,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 . . . 79,6 81,5 . . . 79,6 81,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk . . . 0,57 0,57 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 . . . 0,53 0,53 . . . 0,53 0,53
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent . . . 42,7 40,1 38,7 38,6 38,5 38,2 38,2 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 . . . 33,4 32,5 . . . 33,4 32,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent . . . 42,1 47,0 39,0 39,1 39,7 24,3 40,0 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 . . . 45,1 45,1 . . . 45,1 45,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent . . . 11,3 12,8 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 . . . 13,0 12,8 . . . 13,0 12,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent . . . 100,0 100,0 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 . . . 80,1 80,7 . . . 80,1 80,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr . . . 2 837 2 855 3 261 3 431 3 557 3 768 4 053 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 . . . 3 183 3 282 . . . 3 183 3 282
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent . . . 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 . . . 4,3 4,2 . . . 4,3 4,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer . . . 0,38 0,47 0,49 0,50 0,47 0,51 0,51 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 . . . 0,47 0,48 . . . 0,47 0,48
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent . . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,75 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 . . . 0,78 0,77 . . . 0,78 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 5,8 6,5 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 . . . 5,2 5,3 . . . 5,2 5,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 15,5 17,0 13,8 14,3 15,3 15,8 16,9 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 . . . 10,5 10,6 . . . 10,5 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 5,7 7,6 10,2 10,5 11,1 10,9 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 . . . 9,5 9,7 . . . 9,5 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk . . . 4,3 4,6 48,7 55,8 55,8 62,8 63,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 . . . 43,6 43,7 . . . 43,6 43,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent . . . 100,0 102,0 81,1 77,4 77,1 91,4 68,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 . . . 93,3 98,2 . . . 93,3 98,2
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt