KOSTRA nøkkeltall

Viken

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Viken fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,39 0,51 0,52 0,57 0,54 0,38 0,33 0,33 0,36 0,33 0,21 0,58 0,60 0,66 0,62 0,42
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 5 5 5 4 3
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 72 72 71 72 70 73 71 70 72 69 72 66 63 63 64 68
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 24 21 19 22 22 21 21 20 22 22 22 28 30 31 31 29
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 95 91 91 91 93 93 91 91 91 93 94 92 89 89 92 94
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 93,2 93,2 92,0 91,0 92,9 93,1 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 89,5 89,1 89,5 92,3 93,0
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 8 7 5 4 4 7 6 5 4 3 2 5 4 2 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 79 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 97 106 120 120 83
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 104 134 131 119 118 107 133 134 110 121 108 130 134 129 127 103

Kontakt