KOSTRA nøkkeltall

Viken

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Viken fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 8,7 8,2 8,1 8,4 8,1 8,0 5,4 5,3 5,5 5,3 5,1 9,2 9,4 9,8 9,3 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 12 46 44 45 42 40 40 38 39 36 35 51 54 55 37 25
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 0,88 0,96 0,98 0,98 0,98 1,01 0,91 0,93 0,93 0,92 0,94 0,88 0,92 0,91 0,90 0,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 112 106 102 105 105 115 107 103 105 106 114 106 116 113 125 102
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 571 513 518 553 567 526 516 523 554 529 575 532 520 568 598 576
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 150 134 151 164 163 156 135 151 163 162 156 152 157 165 164 161
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 79 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 97 106 120 120 83
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt