KOSTRA nøkkeltall

Vevelstad - 1816 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vevelstad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 47 49 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 50 50 50 50 48 50 39 .. 43 .. 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 35 36 21 13 10 10 11 4 14 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 15 15 17 13 19 10 11 11 13 8 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 .. 100 67 33 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 67 33 33 70 33 .. 100 100 100 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 11 23 38 40 24 26 14 17 10 33 12 12 22 18 27 12 12 22 18 27 22 22 26 29 100 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 5 3 2 5 5 21 13 12 2 18 80 61 74 35 109 89 38 72 85 90 89 38 72 85 90 11 13 9 10 8 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 26 30 14 19 32 530 485 482 418 4 714 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 871 912 657 1 178 147 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 25 36 17 40 45 29 24 38 31 30 43 27 40 34 36 32 30 36 34 31 32 30 36 34 31 51 25 35 34 53 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 20 35 .. 17 20 17 17 16 13 14 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 12 18 19 20 17 14 13 15 16 22 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 .. 100 100 98 100 100 81 100 91 100 98 98 91 94 98 92 99 91 94 98 92 99 84 92 100 100 100 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 0 1 0 19 15 6 12 89 83 84 78 44 48 82 107 106 68 47 82 107 106 68 47 38 28 43 16 1 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 12 2 14 13 12 486 382 312 308 1 222 2 130 2 044 935 834 1 072 2 569 2 084 1 151 1 053 925 2 569 2 084 1 151 1 053 925 560 697 293 227 26 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 154 65 63 41 48 73 60 68 84 63 68 69 62 67 69 58 69 62 67 69 58 70 82 43 79 67 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 2 .. 6 7 2 0 31 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 2 9 6 5 11 0 2 3 3 0 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22 188 61 20 44 22

Kontakt