KOSTRA nøkkeltall

Vevelstad - 1816 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vevelstad Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 42 705 46 431 47 706 51 439 51 148 35 871 37 623 41 531 40 089 38 627 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 42 560 43 974 46 633 49 755 53 739 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 474,2 572,9 535,8 505,8 495,1 404,3 414,1 438,7 406,3 427,8 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 460,8 471,7 479,0 477,2 498,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,2 26,2 26,1 27,0 26,3 32,2 32,5 31,9 31,6 35,8 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 29,2 29,3 29,8 31,0 28,6 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,6 79,2 88,1 86,4 79,7 79,6 77,8 77,7 78,9 77,6 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,2 76,8 78,3 79,3 75,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,58 0,70 0,56 0,62 0,72 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,68 0,72 0,74 0,69 0,59 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent .. .. .. .. .. 36,2 34,3 30,8 28,1 34,1 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 34,2 33,1 34,2 32,4 28,6 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 45,5 57,1 50,0 45,0 52,4 39,2 39,9 23,1 45,3 43,3 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 39,3 38,4 23,9 39,6 27,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 42,9 45,5 28,0 25,9 21,4 9,1 17,5 16,4 15,0 11,9 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 21,3 16,3 15,3 15,9 24,1 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,9 86,8 87,0 100,0 86,8 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 97,7 98,3 99,1 98,1 96,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 617 3 315 3 652 4 300 4 946 3 174 3 383 3 460 4 402 3 996 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 4 451 4 680 5 070 5 037 3 985 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,50 0,58 0,83 0,75 0,38 0,72 0,38 0,43 0,55 0,48 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,52 0,70 0,72 0,61 0,27 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,64 0,87 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,2 8,0 7,6 9,3 7,8 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 5,6 5,7 6,0 6,6 8,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 18,9 19,8 20,1 21,6 21,5 13,7 13,8 15,0 13,5 12,5 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 20,0 20,3 19,5 19,3 18,4 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,2 15,8 16,1 17,3 21,5 11,1 11,2 12,2 11,2 11,6 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 12,9 13,4 13,5 13,2 17,3 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 6,3 7,1 7,1 8,7 8,7 39,7 38,4 45,9 47,7 53,1 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 55,0 56,7 56,1 53,5 39,2 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 150,0 100,0 100,0 0,0 87,5 86,5 85,8 103,5 92,8 87,0 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 93,1 94,5 91,9 118,9 69,7 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6

Kontakt