4407_1860
4407_1860
kostra
2019-06-19T15:48:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Vestvågøy, faktaark Plan, byggesak og miljø Vestvågøy

KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 .. 6 7 446 476 394 436 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 212 216 190 236
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 13 17 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 34 53 39 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 227 237 287 142 25 174 22 058 21 228 20 568 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 10 024 9 424 8 390 7 992
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 .. 21 0 11 266 0 8 932 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 754 0 3 184
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 2 23 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 44 8 37 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 13 .. .. 0 160 160 190 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 376 122 40
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 .. 1 .. 404 392 569 504 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 240 338 174 226
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 90 93 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 85 86 95 88 84 86 86 82 84 86 86 81 73 77 40 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall 46 87 .. .. 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 300 2 534 0 0

Kontakt