KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 .. 6 7 4 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 106 108 95 118 63
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 13 17 29 25 19 18 25 31 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 13 10 16 13 20
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 227 237 287 142 157 12 587 11 029 10 614 10 284 10 444 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 5 012 4 712 4 195 3 996 3 606
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 172 21 14 .. 5 633 5 748 4 466 4 178 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 877 2 553 1 592 1 094
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 2 23 14 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 22 36 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 44 8 37 .. .. 35 29 35 35 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 37 36 44 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 14 11 13 .. .. 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 18 24 15 13 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 13 .. .. 0 .. 80 80 95 67 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 188 61 20 44
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 .. 1 .. .. 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 120 169 87 113 83
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 96 98 97 95 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 82 91 96 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 49 50 49 49 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 85 86 95 85 85 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 73 77 40 87 77
Netto endring i antall boliger (antall) antall 46 87 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 150 1 267 0 .. ..

Kontakt