På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4411_1860
4411_1860
kostra
2019-09-19T17:46:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Vestvågøy, faktaark Kommunal vannforsyning Vestvågøy

KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 769 3 891 1 692 1 692 2 911 2 984 3 002 3 276 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 619 3 722 3 629 3 894
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,70 1,75 0,83 0,14 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,60 0,56 0,46 0,78
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 85,2 42,3 100,0 99,7 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 95,4 92,2 98,9 98,5
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 14,8 .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 23,9 26,6 27,1 28,2

Kontakt