KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 141 140 163 178 182 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 111 128 123 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,98 0,90 0,94 1,06 1,09 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 183 189 206 186 180 146 174 163 148 140 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 155 185 162 173 159
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 88 92 93 93 91 83 84 86 84 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 84 85 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 11 8 6 6 6 11 11 11 13 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 13 13 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 0 0 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 98 97 98 95 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 0 2 2 9 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 3 3 1 4

Kontakt