På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4474_1860
4474_1860
kostra
2019-09-20T02:21:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Vestvågøy, faktaark Husholdningsavfall Vestvågøy

KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 706 2 729 2 756 3 445 2 633 2 684 2 698 2 823 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 942 2 995 3 119 3 165
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 47,8 50,7 51,7 55,1 37,5 37,9 38,6 40,4 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 40,4 40,2 42,4 45,8
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 .. .. 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 439,9 432,8 433,6 426,9 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 446,9 402,5 383,1 390,5

Kontakt