KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert gjennom KOSTRA og i statistikkbanken så snart tall for 2019 er klare for publisering.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 27 973 28 757 30 535 32 171 32 906 27 027 28 573 29 920 32 236 34 167 23 072 24 341 25 456 27 245 28 727 22 599 23 751 24 800 26 539 27 985 27 878 29 563 31 100 33 584 35 087
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 371,7 369,7 406,8 393,6 390,0 349,9 355,3 367,8 368,7 377,9 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 364,8 365,5 383,6 386,3 397,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 33,2 33,4 33,4 35,1 31,4 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 32,1 33,1 33,1 34,9 35,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 77,7 78,8 78,1 79,1 81,7 74,9 75,9 75,9 76,2 78,9 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 75,2 76,1 75,6 75,7 77,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,61 0,54 0,61 0,52 .. 0,53 0,53 0,54 0,53 .. 0,54 0,54 0,55 0,56 .. 0,54 0,54 0,55 0,56 .. 0,55 0,55 0,58 0,56 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 36,1 35,4 37,1 39,9 .. 36,2 35,9 36,4 36,2 .. 33,3 32,9 32,4 31,6 .. 33,0 32,5 32,0 31,2 .. 34,8 34,3 33,5 33,2 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 37,2 42,1 40,6 40,3 .. 45,1 45,6 45,8 29,9 .. 46,1 46,5 47,0 47,5 .. 45,8 46,3 46,8 47,4 .. 46,5 47,1 47,8 47,9 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 10,2 10,1 10,8 9,7 .. 12,9 10,9 12,3 12,0 .. 13,2 13,0 12,6 12,1 .. 13,6 13,3 12,9 12,4 .. 14,5 14,0 13,5 13,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 86,7 88,8 88,8 89,8 89,9 90,0 90,6 91,3 91,8 94,2 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 87,4 86,7 87,8 87,3 90,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 2 779 3 372 3 890 4 078 0 3 041 3 255 3 349 3 606 0 3 119 3 295 3 439 3 710 0 3 097 3 251 3 381 3 642 0 3 198 3 408 3 538 3 816 0
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,75 0,42 0,57 0,84 .. 0,44 0,52 0,46 0,49 .. 0,54 0,56 0,55 0,57 .. 0,53 0,55 0,55 0,56 .. 0,45 0,46 0,45 0,49 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,64 0,64 0,65 0,67 0,00 0,65 0,66 0,67 0,68 0,00 0,39 0,39 0,41 0,42 0,00
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,5 5,8 5,5 4,2 4,9 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,1 5,4 5,3 5,4 5,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,1 16,5 19,6 13,9 16,3 11,7 11,8 12,1 12,4 12,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 13,0 13,0 13,4 13,4 13,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,3 9,5 10,8 10,7 10,3 9,6 9,7 10,1 10,2 10,6 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 10,8 11,1 11,6 11,9 12,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 81,0 85,0 82,6 101,8 93,4 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 46,0 49,7 50,0 52,8 53,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 83,3 91,6 69,4 69,7 94,1 66,2 67,9 68,0 91,9 82,1 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 87,3 88,5 91,6 91,0 90,7
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt