KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 6,0 6,7 6,9 5,5 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 347 379 309 328 309 229 207 285 283 293 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 236 485 294 208 368
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,27 5,32 5,06 5,42 5,45 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 6,36 5,91 6,48 6,26 5,97
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 41 33 75 40 37 60 71 77 79 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 71 101 88 92 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 334 442 512 485 402 470 478 482 528 561 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 418 527 488 557 559
Herav utgifter til renhold (kr) kr 146 147 165 149 84 138 146 149 157 166 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 102 135 124 132 126
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 141 140 163 178 182 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 111 128 123 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt