KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 950 1 068 1 243 1 403 1 417 1 156 1 244 1 280 1 404 1 464 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 220 1 346 1 429 1 556 1 615
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 607 736 851 959 1 023 910 952 968 1 080 1 118 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 995 1 107 1 149 1 269 1 288
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 343 333 393 443 393 246 292 311 324 345 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 225 239 280 287 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 621 736 855 1 082 1 053 852 919 934 1 020 1 062 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 890 987 1 022 1 133 1 166
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 59 73 121 199 129 59 80 90 83 113 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 63 67 94 84 105
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 562 663 734 883 924 794 838 844 937 949 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 828 921 928 1 048 1 061
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,43 0,59 0,49 0,49 0,84 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,31 0,31 0,33 0,33 0,40 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,12 0,28 0,16 0,16 0,44 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 4 8 5 9 231 273 291 321 335 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 51 111 173 197 175
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 25 37 11 2 9 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 870 803 659 549 691

Kontakt