KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 372 337 293 266 256 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 33 30 26 23 22 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 27 28 29 29 28
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 30 59 74 77 78 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 54 52 53 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 94 166 83 38 243 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 815 1 389 1 455 1 254 1 104
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr -625 0 0 0 0 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 58 61 32 31 34 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 29 23 21 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 5 18 0 8 3 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 124 147 138 109 117
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,1 2,3 1,3 1,1 2,2 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,3 20,0 18,8 15,9 12,7 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9

Kontakt