4394_1860
4394_1860
kostra
2019-06-17T03:32:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Vestvågøy, faktaark Barnevern Vestvågøy

KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 231 4 616 5 584 . 6 633 7 004 8 287 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 7 241 7 862 8 968 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,9 5,0 7,1 . 4,3 4,5 4,6 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 4,6 5,4 5,4 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,5 5,3 7,2 . 4,5 4,7 4,8 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 5,0 5,5 5,6 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,1 4,5 4,8 . 4,2 4,3 4,4 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 4,2 4,3 4,5 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 346 36 117 32 171 . 43 756 44 144 49 062 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 56 089 55 418 53 532 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 14 019 17 881 24 891 . 29 358 31 526 34 716 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 36 108 39 515 36 273 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 423 167 432 862 495 106 . 371 119 382 371 410 422 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 313 854 328 648 349 893 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,6 21,7 22,9 . 21,1 21,2 20,8 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 18,2 16,9 18,2 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 82 81 95 . 77 82 85 . 82 85 86 . 83 86 87 . 73 75 81 .

Kontakt