KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 6 5 .. 1 164 161 130 144 156 169 115 141 111 80 169 115 141 111 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 124 107 121 111 97 124 107 121 111 97
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 20 40 14 .. .. 22 16 18 31 26 17 15 23 23 25 17 15 23 23 25 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 229 211 208 172 196 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 159 169 28 47 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 632 3 093 1 558 1 451 .. 3 632 3 093 1 558 1 451
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 15 10 10 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 17 .. 15 15 16 17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 40 36 18 35 .. 41 44 37 39 .. 32 35 34 46 .. 32 35 34 46 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 33 29 28 32 .. 33 29 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 10 11 11 .. 19 16 17 16 18 19 25 18 18 16 19 25 18 18 16 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 2 2 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 .. 5 .. .. 0 .. 5 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 91 .. 94 92 99 91 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 48 39 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 92 .. .. .. 94 98 99 94 92 95 90 93 95 96 87 90 93 95 96 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 45 62 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt