KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Husholdningsavfall

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 358 2 500 2 550 2 430 2 430 2 333 2 350 2 507 2 622 2 628 2 412 2 449 2 511 2 589 2 589 2 412 2 449 2 511 2 589 2 589 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 2 068 2 136 2 213 2 278 2 278
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 48,5 45,8 43,6 54,0 52,3 40,0 40,8 40,7 41,3 43,5 36,3 39,0 39,0 39,6 40,2 36,3 39,0 39,0 39,6 40,2 37,8 38,0 39,0 40,0 40,8 37,9 38,1 39,0 39,8 40,7 43,3 42,8 41,4 45,3 44,7
Selvkostgrad (prosent) prosent 95 .. 111 115 100 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 98 100 99 99 96 98 100 99 99 96 0 0 0 0 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 0,0 451,8 447,4 438,1 441,6 456,1 472,9 465,3 461,4 445,0 462,9 472,9 465,3 461,4 445,0 462,9 453,8 448,5 440,9 436,4 444,5 438,8 433,0 426,0 420,6 427,0 491,7 507,7 528,0 550,1 577,5

Kontakt