4474_0529
4474_0529
kostra
2019-10-15T11:40:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Vestre Toten, faktaark Husholdningsavfall Vestre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestre Toten Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 358 2 500 2 550 2 430 2 333 2 350 2 507 2 622 2 412 2 449 2 511 2 589 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 068 2 136 2 213 2 278
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 48,5 45,8 43,6 54,0 40,0 40,8 40,7 42,5 36,3 39,0 39,0 40,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 43,3 42,8 41,4 45,5
Selvkostgrad (prosent) prosent 95 .. 111 115 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 451,8 447,4 438,1 429,0 472,9 465,3 461,4 433,5 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 491,7 507,7 528,0 546,9

Kontakt