KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 0,9 1,4 -0,5 -1,4 3,7 6,3 3,8 -1,4 1,7 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,2 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,5 3,3 1,2 -0,8 1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,6 0,0 -0,9 2,7 1,6 2,2 1,3 -0,1 2,1 1,7 1,2 0,8 0,0 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,0 -2,2 -6,7 10,3 3,8 35,6 35,5 40,9 23,6 20,3 24,3 25,9 26,3 21,7 21,9 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 45,3 48,3 55,9 89,7 101,2 15,9 11,6 9,2 26,1 49,5 26,8 29,5 31,8 57,2 53,3 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 60,0 60,9 63,0 71,1 72,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 61,2 63,2 68,7 104,9 101,3 74,3 69,4 70,2 90,4 100,6 87,8 93,1 98,1 116,1 122,3 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 119,3 118,8 120,5 127,4 130,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 49 835 52 279 54 877 58 192 60 390 73 537 76 261 80 588 77 371 65 811 51 953 53 530 55 089 55 926 56 495 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 632 54 258 55 830 58 116 59 940
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,9 1,5 3,7 3,4 1,1 17,6 14,7 20,9 13,6 9,7 9,5 10,4 10,6 9,7 10,4 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 7,7 8,0 8,8 8,9 7,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,5 11,2 20,8 42,4 20,4 13,2 11,1 14,9 24,7 16,1 13,3 13,7 16,1 17,3 17,4 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 7,6 21,5 38,1 38,9 58,8 40,6 43,6 50,0 40,9 33,5 24,1 21,6 29,0 38,5 31,0 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 21,8 26,0 28,1 37,2 35,0

Kontakt