KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 960 1 603 1 701 1 652 1 409 10 474 10 095 8 533 7 453 76 118 41 171 40 864 45 033 50 333 53 177 109 916 114 601 125 030 170 679 39 633 109 916 114 601 125 030 170 679 39 633 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,8 3,0 3,2 3,1 2,6 3,5 3,4 3,2 .. 4,2 3,1 3,1 3,5 .. 5,1 3,2 3,4 3,7 .. 4,6 3,2 3,4 3,7 .. 4,6 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 537 537 537 537 537 3 003 3 003 2 644 .. 17 924 13 326 12 996 12 928 .. 10 494 33 956 33 956 34 028 .. 8 687 33 956 33 956 34 028 .. 8 687 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 98 90 89 89 85 552 537 431 .. 3 652 3 433 3 257 3 210 .. 2 644 6 967 6 859 6 839 .. 1 946 6 967 6 859 6 839 .. 1 946 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 17 478 17 588 17 572 17 524 17 412 119 256 117 000 93 751 .. 859 653 872 290 850 202 855 749 .. 860 265 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 112 154 112 154 111 788 111 675 111 675 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 11 011 937 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 66,5 169,0 25,2 50,0 5,3 17,5 36,0 21,5 28,9 1 946,9 716,5 501,2 318,2 333,6 3 035,9 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 58,0 10,0 37,0 1,5 11,6 35,6 15,2 27,4 390,1 331,9 372,9 164,4 196,6 666,4 581,8 434,6 326,7 537,6 240,6 581,8 434,6 326,7 537,6 240,6 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 66,5 111,0 15,2 13,0 3,8 5,9 0,4 6,3 1,5 1 556,8 384,6 128,3 153,8 137,0 2 369,5 574,5 742,9 722,0 447,1 43,4 574,5 742,9 722,0 447,1 43,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 54 46 77 15 166 182 237 290 2 399 903 1 483 942 1 458 1 942 3 201 4 299 4 899 8 125 348 3 201 4 299 4 899 8 125 348 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 43 52 29 32 38 123 87 80 97 788 535 480 434 453 385 1 823 1 554 1 560 2 008 393 1 823 1 554 1 560 2 008 393 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt