KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 97 97 91 97 98 99 99 99 100 96 100 99 109 100 96 100 99 109 100 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 98 100 100 100 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 3 041 2 788 2 788 2 788 2 865 3 459 3 551 3 476 3 814 5 138 3 901 3 693 3 961 4 354 4 390 3 566 3 624 3 710 3 819 3 977 3 566 3 624 3 710 3 819 3 977 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 078 3 067 3 191 3 450 3 510
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,40 0,28 0,24 0,31 0,36 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,35 0,48 0,51 0,47 0,56
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 28,4 29,5 30,3 30,3 30,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,2 55,5 57,7 60,9 35,1 40,1 50,0 40,8 55,0 61,2 48,6

Kontakt