KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 43 482 46 401 50 200 52 770 53 842 35 871 37 623 41 531 40 089 38 627 26 382 27 575 29 372 28 535 28 163 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 28 573 29 920 32 236 34 180 28 385 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 26 524 28 165 30 390 32 475 33 236
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 613,5 768,7 619,7 654,4 653,6 404,3 414,1 438,7 406,3 427,8 331,8 321,9 331,9 307,0 300,2 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 355,0 367,7 368,2 377,8 312,9 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 332,9 346,4 349,1 358,9 362,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 48,6 47,6 49,7 48,3 46,9 32,2 32,5 31,9 31,6 35,8 34,1 34,0 34,8 32,4 32,3 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 33,7 33,2 34,6 34,6 34,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 36,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,6 68,6 71,5 72,4 72,1 79,6 77,8 77,7 78,9 77,6 75,7 77,9 78,0 79,1 78,6 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,7 77,7 77,9 78,8 78,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,89 1,07 0,81 0,92 0,82 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,58 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,53 0,54 0,53 0,57 0,60 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,4 31,0 37,0 34,1 32,1 36,2 34,3 30,8 28,1 34,1 34,5 33,9 32,8 31,4 27,4 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 35,9 36,4 36,2 34,0 26,6 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 47,0 47,1 44,3 46,1 50,6 39,2 39,9 23,1 45,3 43,3 44,5 44,9 29,6 50,2 50,1 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 45,6 45,8 29,9 46,2 51,2 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 42,8 44,6 44,3 45,7 47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 19,4 19,0 18,7 18,4 18,2 9,1 17,5 16,4 15,0 11,9 16,1 11,5 11,1 10,0 10,9 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 10,9 12,3 12,0 11,9 10,4 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,8
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 46,5 46,5 46,5 46,5 36,4 82,9 86,8 87,0 100,0 86,8 80,9 86,1 86,6 89,5 88,9 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 90,6 91,3 91,8 94,3 85,2 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 066 3 170 3 228 3 598 3 601 3 174 3 383 3 460 4 402 3 996 3 254 3 369 3 613 4 024 4 150 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 255 3 349 3 606 3 850 4 138 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 041 3 186 3 571 3 778 3 979
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,4 2,2 4,5 0,9 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 0,1 0,1 0,1 1,1 4,2 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,40 0,39 0,42 0,39 0,38 0,72 0,38 0,43 0,55 0,48 0,34 0,45 0,49 0,52 0,57 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,52 0,46 0,49 0,49 0,66 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,45 0,44 0,49 0,53 0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 2,19 2,13 2,51 2,04 1,74 0,00 0,00 0,85 0,64 0,87 0,00 0,00 0,83 0,82 0,50 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,00 0,00 0,73 0,77 0,42 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 4,5 4,3 4,7 4,7 5,3 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 13,7 13,8 15,0 13,5 12,5 10,5 10,4 10,6 10,8 11,1 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 11,8 12,1 12,4 12,4 11,3 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 11,1 11,2 12,2 11,2 11,6 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 9,7 10,1 10,2 10,5 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,7 8,7 9,0 9,3 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 59,1 73,0 48,7 39,7 36,7 39,7 38,4 45,9 47,7 53,1 40,7 42,1 49,6 48,9 48,3 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 43,0 45,2 47,3 51,3 41,7 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 98,5 94,1 92,3 90,9 95,0 86,5 85,8 103,5 92,8 87,0 92,1 92,7 93,5 93,2 67,0 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 92,8 91,1 91,9 95,6 86,3 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 96,7 91,7 93,3 96,1 89,4

Kontakt