KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 19,5 25,1 28,6 21,4 20,5 68,2 73,0 55,6 66,6 55,0 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 135,7 144,9 126,2 128,6 118,8 155,3 174,5 156,6 137,6 149,2 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 7,7 4,9 5,0 4,8 5,1 2,6 2,7 2,4 2,0 2,8 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,0 10,1 11,4 13,1 15,8 8,5 8,5 9,2 8,6 10,1 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 61,0 74,1 62,5 65,9 58,4 64,2 71,8 71,6 72,7 70,1 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 55,0 56,6 60,0 61,0 52,4 64,2 66,7 72,3 70,3 65,7 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,1 15,9 13,9 15,4 16,6 12,1 12,0 11,4 11,4 13,7 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 37,0 40,4 39,1 39,1 41,8 40,9 41,0 41,8 41,6 42,4 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,1 17,8 17,7 17,7 16,3 22,1 22,4 21,0 23,2 21,7 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 108 015,6 114 848,0 114 958,3 123 098,4 120 572,6 139 868,5 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt