KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,6 3,9 4,1 4,5 8,5 8,8 9,0 9,9 8,5 7,6 7,5 7,8 8,0 8,6 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 7 3 131 212 478 92 152 202 272 312 247 255 297 221 212 207 285 283 305 217 207 285 283 305 217 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 177 180 199 244 240
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,03 6,05 6,10 6,11 7,44 8,43 8,25 8,55 9,40 6,50 4,81 4,80 4,82 4,95 4,70 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 62 71 70 56 35 100 108 115 92 101 96 103 105 73 107 71 77 79 83 140 71 77 79 83 140 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 478 487 518 521 332 445 487 543 536 564 502 522 551 555 563 478 482 528 569 541 478 482 528 569 541 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 415 441 466 516 494
Herav utgifter til renhold (kr) kr 69 72 119 130 101 140 145 167 190 181 163 165 178 174 178 146 149 157 169 149 146 149 157 169 149 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 147 150 178 178 94 104 121 140 121 108 108 114 122 112 104 111 114 131 134 92 111 114 131 134 92 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt