KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 181 184 171 158 160 611 651 490 387 3 658 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 28 28 26 24 24 30 33 30 26 25 22 22 22 20 18 23 24 24 23 21 23 24 24 23 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 70 67 71 73 73 64 60 65 63 65 64 66 68 66 53 61 60 62 63 54 61 60 62 63 54 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 555 945 548 1 960 794 2 262 3 642 3 761 4 228 2 208 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 22 128 22 532 24 654 23 776 26 921 7 977 6 427 8 715 5 257 8 434 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 57 61 46 85 8 21 31 14 28 17 16 21 25 28 21 19 15 22 29 21 19 15 22 29 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 1 2 2 25 39 37 25 26 306 134 157 109 132 401 134 157 109 132 401 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 0,6 1,5 1,5 0,6 1,4 1,4 1,3 3,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,3 10,7 7,6 8,1 8,7 12,9 10,3 8,6 18,2 10,7 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt