KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 6 577 6 559 6 536 6 532 6 547 20 147 20 003 16 361 14 640 146 489 194 930 189 805 190 232 213 206 474 151 428 873 429 843 433 115 513 572 555 383 428 873 429 843 433 115 513 572 555 383 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 266 274 266 858 267 420 265 638 265 544
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,3 7,8 8,0 10,1 9,2 9,2 8,8 8,7 9,4 8,2 10,3 9,8 9,4 10,1 9,3 9,9 9,6 9,0 8,9 9,0 9,9 9,6 9,0 8,9 9,0 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 10,1 9,9 9,6 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,2 8,8 10,3 8,9 7,8 9,6 9,8 12,2 11,2 10,2 8,8 8,8 9,3 7,6 8,0 9,3 9,5 9,5 9,3 7,9 9,3 9,5 9,5 9,3 7,9 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 8,5 8,4 8,4 8,6 8,2
Netto innflytting (antall)1 antall -37 -17 -7 -11 5 28 -118 -115 -124 -158 608 626 383 435 2 712 1 149 922 -19 -376 3 668 1 149 922 -19 -376 3 668 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 513 106 143 -18 58
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,9 8,9 8,9 9,4 9,9 9,2 7,8 9,8 10,4 13,0 10,7 11,0 11,0 10,6 11,6 10,2 10,2 10,1 10,2 11,1 10,2 10,2 10,1 10,2 11,1 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,3 62,5 64,1 63,0 66,5 61,6 51,4 61,5 62,0 62,6 61,5 62,8 62,2 60,1 60,7 64,8 64,5 63,4 62,8 60,3 64,8 64,5 63,4 62,8 60,3 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 62,8 62,0 61,7 61,2 60,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,4 2,3 1,3 1,6 2,1 1,9 1,1 0,9 0,7 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,7 1,8 1,4 1,4 1,2 2,5 1,8 1,4 1,4 1,2 2,5 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 2,2 1,7 1,5 1,3 1,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 12,0 12,0 12,2 12,6 13,2 10,7 11,0 17,0 10,5 10,8 11,6 12,3 12,6 13,9 17,7 10,6 11,1 11,0 11,2 17,3 10,6 11,1 11,0 11,2 17,3 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 12,3 12,7 13,1 13,4 13,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,77 1,74 1,70 1,64 1,58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt