KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 311 6 641 8 062 9 600 9 217 6 772 7 739 7 021 6 141 9 200 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 6 010 7 086 6 833 7 097 6 688
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,8 3,4 5,0 5,5 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,8 4,2 4,6 4,7 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 4,4 4,5 4,1 4,6 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 49 654 41 957 46 146 40 981 50 342 43 894 39 313 52 019 68 181 55 007 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 41 722 44 005 50 549 54 018 57 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 35 143 25 851 42 936 28 143 36 522 42 376 38 917 27 371 20 458 41 802 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 27 984 32 641 32 055 32 082 31 019
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 336 730 467 069 515 345 403 444 288 600 409 308 399 208 337 000 376 037 380 656 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 377 515 414 928 389 067 397 644 395 577
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 15,3 16,6 16,9 19,8 16,9 16,2 20,9 14,9 13,5 16,9 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 90 93 80 90 76 81 95 87 88 78 81 84 86 94 82 85 85 87 94 82 85 85 87 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt