KOSTRA nøkkeltall

Vestland

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk . . . . 11,5 254,0 241,6 247,8 205,2 317,0 265,0 253,4 263,2 205,2 317,0 52,6 51,0 49,0 34,0 39,0
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall . . . . 389 8 766 9 856 9 614 7 430 8 236 8 766 9 856 9 614 7 430 8 236 2 060 1 968 1 772 1 140 1 364
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall . . . . .. 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 2 536 673 21 1 810 133
Arkeologiske registreringer (antall) antall . . . . .. 983 1 073 904 942 188 1 013 1 103 929 968 224 164 182 167 141 61
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent . . . . .. 41,8 41,6 40,4 39,1 43,7 40,3 40,4 39,5 38,9 41,8 50,7 43,3 41,3 51,3 57,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall . . . . 0 82 38 46 22 106 82 38 46 22 106 4 4 0 6 10
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent) prosent . . . . 0,32 0,40 0,41 0,46 0,47 0,50 0,40 0,41 0,45 0,47 0,49 0,30 0,34 0,34 0,30 0,28

Kontakt