KOSTRA nøkkeltall

Vestland

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,38 0,51 0,52 0,57 0,54 0,38 0,33 0,33 0,36 0,33 0,21 0,48 0,50 0,50 0,47 0,36
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 6 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 2 3 6 7 10
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 74 72 71 72 70 73 71 70 72 69 72 72 73 71 69 68
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 19 21 19 22 22 21 21 20 22 22 22 16 14 15 16 15
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 95 91 91 91 93 93 91 91 91 93 94 85 86 88 89 90
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 8 8 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 96,3 93,2 92,0 91,0 92,9 93,1 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 92,2 90,9 87,7 88,6 88,7
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 1 8 7 5 4 4 7 6 5 4 3 22 20 16 16 13
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 90 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 92 90 99 103 80
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 105 134 131 119 118 107 133 134 110 121 108 138 111 112 112 102

Kontakt